KATA számlázás, avagy a KATA vállalkozásokról

A KATA vállalkozások, mint jól tudjuk nem azért nevezhetőek így, mert a KATA egyfajta vállalkozási rendszer lenne. A KATA a kisvállalkozók tételes adója. A kis vállalkozók pedig azok a vállalkozások, kiknek évi jövedelme nem haladja meg a 12.000.000 forintot. Úgy gondolom a legtöbben már halottunk erről a lehetőségről, mégis számos tévhit és sötét folt található ebben a témakörben, kezdve a KATA számlázástól, az adózás kötelezettségein át egészen addig, hogy kik nem válthatják ki ezt a fajta adót. Az alábbiakban ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ.

A KATA számlázásról, avagy hogyan néz ki egy KATA számlázás

Valószínűleg, mint már említettem igen sok tévhit található ezen a területen. Így kicsit utána jártam annak, hogy mégis hogyan kell kinézni egy KATA számlázásnak.

Az első és legfontosabb pontja ennek a kérdéskörnek, hogy letisztázzuk azt, hogy mi is pontosan a számla és egészen pontosan miért is szükséges ezt kiállítani vállalkozásoknak. A válasz erre a felvetésre, hogy vállalkozóként ha valamit eladunk, illetve, ha valamilyen munkát elvégzünk kötelességünk arról, számlát, vagy nyugtát kiállítani, vagyis dokumentálnunk kell a gazdasági eseményt azzal, hogy a másik fél számára számlát állítunk ki. Vagyis a számla egy olyan dokumentum, mely dokumentálja az adott gazdasági eseményt. A helyes számlázás tulajdonképpen minden vállalkozás életében a lehető legfontosabb pont.

A következő pont, amit érdemes megvizsgálnunk alaposabban, hogy pontosan mikor is kell számlát kiállítanunk.

  • Amennyiben egy másik személy előleget fizet, kivételt képez az az eset, ha adómentes termékértékesítéshez kapott előleget.
  • ha az előleg összege eléri, illetve meghaladja a 900 000 forintnak megfelelő összeget
  • ha a másik fér, kéri a számla kibocsájtását
  • amennyiben külföldre nyújtunk termék értékesítést illetve szolgálatnyújtás

 A KATA számlázásnál illetve minden más jellegű számlázásnál is elengedhetetlen szempont a számla kiállításának az időpontja. Ezt minden esetben legkésőbb a fizetés teljesítéséig, illetve előleg fizetésének az esetén legalább a fizetendő adó megállapításáig kötelesek vagyunk gondoskodni. Amennyiben viszont készpénzes fizetés történik, kötelességünk azonnal számlát kiállítani, az adott folyamatról. Továbbá előfordulhat olyan eset is, hogy valaki mentes a számla kibocsájtás alól, viszont ebben az esetben is köteles nyugtát kibocsájtani ez alól abban az esetben lehet mentesülni, ha sajtóterméket értékesítünk, vagy szerencsejáték szolgáltatást nyújtunk. A nyugta tartalma a pontos dátum, a sorszám, a nyugta kibocsájtónak neve, címe illetve adószáma. A szolgáltatás vagy termék eladásának az ellenértéke.

A KATA számlázás, avagy mit kell tartalmaznia egy KATÁS számlának?

Alapvetően nem egy bonyolult folyamat a számla kiállítás, abban az esetben, ha kicsit bele rázódunk már. De egy viszonylag sok adatot tartalmazó folyamatról beszélünk a KATA számlázás esetén. Mint úgy gondlom nyilvánvaló az első és legfontosabb adat, mely szerepel a számlán a dátum, majd a sorszám csakúgy, mint az egyszerű nyugta esetében. Továbbá a szolgáltatás nyújtó vagy termék értékesítő neve, címe, adószáma illetve amennyiben csoportos adó áll fent akkor ennek az első 8 számjegye. Ezt követően a számlának tartalmaznia kell a termék beszerzőjének is ezen adatait, feltéve, ha az különbözik az eladótól. Fontos, hogy az értékesített terméket, illetve szolgáltatást konkrétan megnevezzük. Illetve a pénzforgalmi elszámolást is fel kell tüntetni, illetve az adóalapot. Továbbá az alkalmazott adó mértéke, az áthárított adó, az önszámlázás kifejezés abban az esetben, ha a beszerző állítja ki a számlát, az adómentesség fennállta esetében ennek a jelzése. Illetve specifikus esetekben még számos adatot, illetve szakkifejezést szükséges feltüntetni, de ennek érdemes jobban utána nézni interneten.

A KATA számlázás típusai

A KATA számlázás típusai alapvetően, a többi más jellegű számlázástól nem térnek el. Két féle típusú számla kiállításra van lehetőség, ez pedig az elektronikus illetve a hagyományos papír alapú számla kiállítása. Ezek az opciók nyilván aszerint alakíthatóak, hogy számunkra melyik a kedvezőbb, esetleg megszokottabb módszer, én személy szerint inkább az online alapú számlázás híve vagyok, de természetesen ez teljesen ízlés kérdése. Nekem alapvetően sokkal inkább nyomon követhető és dinamikusabb módszernek bizonyult az elektronikus számlázás, mint a papír alapú, de ez tényleg teljesen egyén függő.

Véleményem szerint a KATA adózási rendszer a kisvállalkozók számára, abszolút a legkedvezőbb adózási forma és a KATA számlázás is igen gyorsan elsajátítható, így minden kisvállalkozót bíztatnék arra, hogy válassza ezt az adózási rendszert.